Carwashhouders mogen zich weer her-registreren bij de SWM

9 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 maart 2022- Vanaf februari 2022 is het project herregistratie voor carwashhouders bij De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) van start gegaan. De houders werden opgeroepen zich voor 1 maart 2022 te laten registreren. Bij de herregistratie heeft elke houder een sticker ontvangen welke zichtbaar geplakt moet worden, zodat tijdens de jaarlijkse controle men ervan verzekerd is dat de aansluiting voldoet aan de voorwaarden van de SWM.

De SWM heeft op verschillende locaties registraties verzameld en zal nagaan hoeveel carwashhouders zich hebben geregistreerd. Hierbij zullen zij in de juiste tariefgroep geplaatst worden. Carwashhouders, die commerciële activiteiten ontplooien en hoofdzakelijk water gebruiken voor hun werkzaamheden, horen in een specifieke tariefgroep thuis, namelijk tariefgroep 40, waarbij een bedrag van SRD 18,47 per kubieke meter water geldt.

Het is vaker voorgekomen dat autowasserijen de installatie “zelf” uitbreiden en/of gebruik maken van een aansluiting gekoppeld aan een woonhuis met een lager tarief per kubieke meter water.

Ook personen die onrechtmatig gebruik maken van water middels illegale wateraansluitingen en aan waterdiefstal doen, worden opgeroepen dat na te laten en zich te houden aan de voorwaarden voor aansluiting en levering van de SWM. Indien dit niet gebeurt en het waterleidingbedrijf erachter komt, worden deze aansluitingen direct afgesloten. De SWM vraagt ook de ondersteuning van de gemeenschap door illegale aansluitingen en waterdiefstal te melden.