CBB houdt workshop wijziging instructies paspoorten en e-ID

22 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 22 juni 2019 – Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft een workshop gehouden over gewijzigde instructies bij de aanvraag van paspoorten en om de dienstverlening bij de aanvraag en aangifte van elektronische Identiteitskaarten (e-ID) te stroomlijnen.

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, waaronder CBB ressorteert, heeft in zijn toespraak benadrukt dat het erom gaat dat de dienstverlening naar de burger vlotter verloopt. Hij heeft aangegeven dat de gewijzigde instructies voor de vervaardiging van paspoorten per 1 juli ingaat. Met de aanpassing van de werkwijze, zal Suriname voldoen aan de nieuwe internationaal gestelde veiligheidseisen van de International Civl Aviation Association.

De directeur van het CBB, Dennis Menso, heeft de aanwezigen voorgehouden dat zij zeer belangrijk werk doen. “Wij zijn een dienstverlenende organisatie, vanaf de geboorte van een persoon en zelfs tot na de dood zijn wij met hen bezig. CBB is een waardevolle dienstverlener.” Verder zegt hij verheugd te zijn met de workshop, omdat hiermee naar uniformiteit wordt gestreefd. Door middel van uniformiteit worden stappen vooruit gemaakt om de dienstverlening te versoepelen.

Resolutie 26 oktober

De workshop bestond uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel behelst de gewijzigde paspoortinstructie Resolutie van 26 oktober 2018 no.235/18 houdende intrekking van de resolutie van 6 januari 2004 no 9726/04 (S.B. 2005 no.2). De wijziging is tot stand gekomen door praktische gebruiken van de ambtenaren een wettelijke grondslag te geven. Dit betekent dat de burger niet veel nieuws bij de aanvraag en afgifte hoeft te verwachten.

Een belangrijke wijzing is bijvoorbeeld het gebruik van de gehuwde naam. Vrouwen die hun gehuwde naam willen opnemen in het reisdocument, moeten dat expliciet aanvragen. “De ambtenaar is verplicht deze vraag te stellen ‘wilt u uw gehuwde naam in het paspoort”, licht Herel Bodeutsch toe. Zij is het hoofd van de afdeling paspoorten. Samen met Anton Paal heeft zij de workshop geleid.

Ten tweede is de gewijzigde beleidsinstructie betreffende aanvraag e-ID doorgenomen. Deze is ingegaan per 1 juni 2019. De wijziging handelt over de te overleggen documenten bij de aanvraag van ID-kaarten door Surinamers en vreemdelingen en richtlijnen voor de gezichtsopname. Het gaat hier meer om het stroomlijnen van de instructies die voor de introductie van de e-ID waren vastgesteld.

Bij de workshop waren aanwezig beleidsadviseurs, afdelingshoofden en hoofden van de bureaus voor burgerzaken. Aan het einde van de verschillende onderdelen hebben zij ook conclusies en aanbevelingen aangedragen voor de instructies.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-