CDB: “Corruptie draagt bij aan het verzwakken van democratieen”

December 11, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 11 december 2021- “Corruptie draagt bij aan het verzwakken van democratieën.” Dit kwam afgelopen donderdag naar voren in een statement van de Caribbean Development bank (CDB) in het kader van de internationale dag van de corruptiebestrijding.

De internationale dag van de corruptiebestrijding wordt jaarlijks op 9 december gevierd. President Chandrikapersad Santokhi heeft  tijdens een zoom meeting met de Amerikaanse President Joe Biden en andere politieke leiders het belang van corruptie bestrijding benadrukt. Volgens het staatshoofd zal de regering acties ondernemen om te voldoen aan de vereisten van de National Risk Assessment (NRA) ter voorkoming van witwassen, terrorismefinanciering en illegale in- en uitstroom van gelden. Een van de acties behelst het indienen van een wetsontwerp inzake de openbaarheid van overheidsinformatie (Wet openbaarheid van bestuur). ABOP DNA-lid Obed Kanape juicht het voornemen van de regering toe, maar volgens de parlementariër zijn er meer wetten nodig om corruptie effectief tegen te gaan.

De voorzitter van het project management team National Risk Assessment, Jennifer van dijk Silos, gaat een stapje verder. Beleidsmakers en instanties moeten volgens haar de daad bij het woord voegen wanneer het gaat om het terugdringen van corruptieve praktijken. Het origineel document van het project management team NRA geeft volgens van Dijk Silos een goed beeld voor wat betreft de risico’s van met name witwassen en de financiering van terrorisme in Suriname.

De Nationale Risicoanalyse (NRA) identificeert verschillende hoog risico dreigingen voor Suriname, waaronder corruptie, drugshandel, belastingontduiking en smokkel.  Volgens Jules Ramlakhan, voorzitter vereniging casinohouders in Suriname (VCS)  is  de sector bereid een bijdrage te leveren aan de strijd tegen corruptie. De gaming board die als toezichthoudend orgaan moet fungeren moet volgens de VCS voorzitter wel op een goede manier bemenst worden. Tijdens de onlangs gehouden algemene politieke beschouwingen in het parlement gaf het staatshoofd aan dat  in het afgelopen regeerjaar de instituten, die belast zijn met het aanpakken van corruptie zijn versterkt.