CELOS en LVV werken aan geïntensiveerde samenwerking

November 28, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 28 november 2019 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) zal de komende periode nauw samenwerken met het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS). Beide instituten willen met het oog op duurzame ontwikkeling van de agrarische sector, een structurele samenwerking opgang brengen.

Eerder deze maand heeft minister Rabin Parmessar gesproken met het bestuur en de directie van het CELOS over hoe de samenwerking te bevorderen tussen beide organisaties. Het ligt in de bedoeling CELOS meer te betrekken bij de uitvoering van het beleid van het ministerie. Bij de aanpassing van de nieuwe Plantenbeschermingswet heeft zij ook bijgedragen. Deze conceptwet is reeds ingediend bij De Nationale Assemblee. Het CELOS verleent reeds haar medewerking aan het ministerie van LVV voor de bij haar ingediende aanvragen voor diverse bodem-analyses. De aanvrager draait zelf op voor de kosten.

De bewindsman heeft aan het CELOS gevraagd een actielijst samen te stellen op basis waarvan de geïntensiveerde samenwerking zal plaatsvinden. Minister Parmessar ziet samenwerking als één van de belangrijkste punten om de ontwikkeling van de agrarische sector te bevorderen. Sinds zijn aantreden staat hij achter het principe ‘samen werken, is samen verdienen’.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-