Centrale bank stapt over naar flexibel wisselkoerssysteem

6 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 06 juni 2021- De Centrale Bank van Suriname (de Bank) verlaat per 7 juni het toen geldend beheerst-zwevend wisselkoerssysteem en adopteert een flexibel wisselkoerssysteem. De aanleiding hiervoor is de overstap van de Bank naar de uitvoering van een nieuw monetair beleidsraamwerk, waarbij niet de wisselkoers maar de basisgeldhoeveelheid als beleidsvariabele voor de beheersing van inflatie van toepassing zal zijn. Een flexibel wisselkoerssysteem zal ondersteunend zijn aan het nieuw beleidsraamwerk en zal daarmede effectief zijn bij inflatiebeheersing, zegt de Bank in een persbericht.

Het flexibel wisselkoerssysteem impliceert dat de Bank wisselkoersen noteert die door middel van het vraag- en aanbodmechanisme tot stand komen. Dit houdt in dat zij vanaf 7 juni aan de hand van de transactievolumes en de koersnoteringen der algemene banken en wisselkantoren driemaal per dag de gewogen gemiddelde aan- en verkoopkoersen berekent en publiceert, namelijk omstreeks 10:00 uur, 12:30 uur en 15:00 uur. De eerste wisselkoersnoteringen van de Bank op basis van het flexibel wisselkoerssysteem zijn aldus op 7 juni omstreeks 10:00 uur beschikbaar.

De wisselkoersnoteringen van de andere buitenlandse valuta’s dan de US-dollar en de euro worden door de Bank vastgesteld aan de hand van de internationale kruiskoersnoteringen, met inachtneming van de gewogen gemiddelde wisselkoersen van de Surinaamse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De dagelijkse koersnoteringen worden voorlopig gepubliceerd op de website van de Bank. Hiermede komt ook de per 1 maart 2021 ingestelde bandbreedte met een minimum- en maximumverkoopkoers voor de USD te vervallen.

De bedoeling is dat op korte termijn een platform voor de valutahandel wordt ontwikkeld, waarop algemene banken en wisselkantoren op een transparante en geordende manier vreemde valuta zullen kunnen verhandelen. Zodra het valutahandelsplatform operationeel is, zullen de transactievolumes en koersen op dit platform eveneens worden meegenomen voor de berekening van de gewogen gemiddelde wisselkoersen. De Bank attendeert eenieder erop dat de onder haar toezicht staande algemene banken en wisselkantoren de enige erkende en bevoegde instanties zijn, waarmee het publiek wisseltransacties mag verrichten.