Centrale Bank weerspreekt aantijgingen

July 31, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 31 juli 2019 – Met verbazing heeft de Bank kennisgenomen van het bericht gepubliceerd in een van de dagbladen als zou zij als gevolg van haar euroverkopen aan cambio’s indirect debet zijn aan de smokkel van euro’s naar de Verenigde Staten van Amerika. Vervoer van grote geldbedragen naar de USA door personen wordt op geen enkele wijze gestimuleerd of tot stand gebracht door de CBvS. Indien zich zaken voordoen die indruisen tegen de wet Geldtransactiekantoren dan wel de wet Toezicht Kredietinstellingen, zal de CBvS niet schromen om daar op gepaste wijze tegen op te treden.

De Bank wenst te benadrukken dat het motief voor het verstrekken van euro’s aan de cambio’s alleen heeft gelegen in het tegemoet komen van de samenleving. Voor deze beschikbaarstelling geldt een rapportageplicht aan de Bank. De Bank betreurt de suggestieve berichtgeving ten

zeerste en wenst dit middels deze bekendmaking recht te trekken. De Cbvs is thans bezig het National Risk Assessment traject met de grootste zorgvuldigheid te coördineren opdat Suriname in 2020 aan alle regelgeving kan voldoen.

De CBvS is derhalve geenszins betrokken bij, noch verantwoordelijk voor geldtransporten door individuen. Doch moet worden benadrukt dat op het moment de Bank enige malafide praktijk bij de verstrekking van de euro’s heeft geconstateerd, zij niet zal schromen kordaat op te treden. De Bank onderneemt intussen acties om via internationaal gerenommeerde instituten weer reguliere geldverschepingen op gang te brengen.

-Bron: CBvS-