Certificaatuitreiking ambtenarenopleidingen Biza

27 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 27 augustus 2019 – Met de uitreiking van een diploma aan de cursisten van de ambtenarenopleidingen, heeft de afdeling Vorming en Opleidingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) het studiejaar 2018\2019 afgerond. Een van de belangrijkste redenen daarvoor is het opleidingsniveau van de ambtenaren te verhogen met het perspectief om de dienstbaarheid van de ambtenaren en de ambtelijke diensten te verbeteren. De diploma-uitreiking werd verspreid over twee dagen, met name woensdag 21 augustus in de multifunctionele zaal van het ministerie van BiZa en vrijdag 23 augustus bij de Stichting Nazorg.

In Paramaribo hebben voor het schooljaar 2018-2019, 71 cursisten meegedaan aan de Vooropleiding Surnumerair, waarvan 25 personen de eindstreep hebben gehaald. Van de 98 cursisten zijn 68 geslaagd voor de Surnumerair Opleiding. Bij de Voortgezette Algemene Ambtenaren Opleiding (VAAO)-1, zijn 91 personen uit de 169 ingeschrevenen bevorderd. Bij de Bevolkingsadministratie (BA) Basis zijn van de 16 cursisten 14 geslaagden en van de Bevolkingsadministratie (BA)-1 opleiding hebben van de 26 cursisten, 15 het gehaald.

Vermeldenswaard is dat voor dit schooljaar in Nickerie de Vooropleiding Surnumerair, de Surnumerair Opleiding, de BA Basis en de VAAO-1 opleiding, niet van start zijn gegaan wegens weinig animo. De VAAO-2 opleiding is de enige opleiding die zowel in Nickerie, als Paramaribo van start is gegaan. Van de 14 cursisten zijn 13 personen in Nickerie geslaagd en in Paramaribo zijn 102 personen van de 125 geslaagd.

Volgens BiZa-minister, Mike Noersalim, heeft het ministerie het stimuleren en volgen van opleidingen als één (1) van de prioriteiten gesteld. Het ministerie gaat momenteel richting een HRM-systeem,

waarbij het noodzakelijk is dat ambtenaren worden opgeleid en er voor hen doorgroeimogelijkheden worden gecreëerd.

Gangadien Kavita, hoofd van de Afdeling Vorming & Opleiding, gaf aan de cursisten mee dat de opgedane kennis en vaardigheden die zij bij de diverse opleidingen hebben verworven, een positieve en wezenlijke bijdrage zullen leveren in de praktijk op de werkvloer. “Laten wij richting geven aan een gezonde en rationele organisatie, waarbij gedacht kan worden aan een proactieve houding en klantgericht werken. Laat de omgeving en uw werkgever duidelijk merken welke competenties u heeft bijgeleerd. Laat zien dat uw bagage met meer kennis en vaardigheden vergroot en verzwaard is geworden”.

Alle best geslaagden kregen hun diploma en een presentje uitgereikt door de minister.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-