Chileense ambassadeur op kennismakingsbezoek bij LVV-minister

21 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 november 2019 – In de reeks van ambassadeurs die minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) een beleefdheidsbezoek brachten, was ook de niet-residerende ambassadeur van Chili, Zijne Excellentie Juan Aníbal Barría met als standplaats Port of Spain – Trinidad & Tobago. Bij dit bezoek werd onder andere gesproken over de voorbereidingen van het project “Technical Triangular Coöperation in Agricultural Health and Food Safety Systems and Sanitary certification”.
Chili en Suriname zullen hun kennis over de technische capaciteiten, met betrekking tot voedselveiligheid uitwisselen. Onder andere zal worden gewerkt aan de versterking van de inspectiediensten, daar beide landen grote voorstanders zijn van veilig voedsel voor eenieder.
Namens het ministerie van LVV waren aanwezig Virayshri Sital (onderdirecteur Planning en Onderzoek), Maitrie Jagroep (waarnemend onderdirecteur Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking) en van het onderdirectoraat Veeteelt: onderdirecteur Virginia Popken en Gianna Karg (waarnemend hoofd Veterinaire Inspectie).
Minister Parmessar benadrukte tijdens dit bezoek dat hij meer inhoud wil geven aan de samenwerking die is opgestart. Deze samenwerking kan alleen als beide landen overgaan tot uitvoering van de voorgestelde projecten.

-NII-