COL en CLO praten over besluit 17% loonsverhoging

5 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 05 maart 2022- Op vrijdag 04 maart 2022 hebben de Centrale van Landsdienaren (CLO) en de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) gesproken over de loonsverhoging die de overheid heeft aangeboden aan de ambtenaren. De voorzitter van de CLO, Ronald Hooghart, geeft aan dat de regering de afspraken over het gelijkheidsbeginsel, vakantiegelden en andere verhogingen niet is nagekomen. Hierdoor is er een achterstand van meer dan 50 procent op de salarissen.

Het besluit over 17 procent loonsverhoging voor ambtenaren, stelt niets voor, zegt Ronald Hooghart. De verschillenden bonden zijn de afgelopen week aan tafel gegaan met het Onderhandelingsorgaan (OO) onder leiding van Ex-minister van Binnenlandse Zaken Maurits Hassankhan.

COL- voorzitter Hugo Blanker merkte op dat de bonden waren uitgenodigd, maar de CLO onder leiding van Hooghart was niet aanwezig. Hij stond erop dat de CLO ook aanwezig moet zijn anders kunnen de onderhandelingen niet worden voortgezet. Door de overheid werd in eerste instantie een loonsverhoging van 15 procent aangeboden en daarna werd het naar 17 procent gebracht.

De voorzitters van de bonden geven aan dat deze loonsverhoging niets voorstelt vanwege de huidige ontwikkelingen in het land. Hooghart haalt aan dat de regering alleen opportunisten in het onderhandelingsorgaan heeft gezet om te onderhandelen met de bonden; “dit heb ik voor het eerst meegemaakt”.

Tijdens de sessie op 02 maart 2022 heeft de regering met betrekking tot de “koopkrachtversterking” een bod gepresenteerd. Dit gelijkheidsbeginsel zou periodiek worden uitgevoerd. Helaas is dit niet zoals afgesproken, eind december 2020 en ook niet in het jaar 2021, uitbetaald.

 

De komende week zullen de COL en  CLO vergaderen en een definitief besluit nemen.