Communicatielijn ten behoeve van ministerie van Financiën

15 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 februari 2019 – Op basis van recente ontwikkelingen bij de Douanedienst heeft de Minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, in december 2018 een QuickScan laten uitvoeren door een speciaal onderzoeksteam bestaande uit verschillende daartoe gespecialiseerde krachten.

De resultaten uit deze scan zijn aanleiding geweest voor de Minister om een nader onderzoek te laten instellen door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD). In voorbereiding op dit onderzoek heeft de CLAD-zaken die te maken hebben met een effectieve en efficiënte uitvoering van deze opdracht in kaart gebracht. Ook de resultaten van de QuickScan worden door de CLAD meegenomen in het onderzoek op locatie.

Daar een forensisch onderzoek deel uitmaakt van dit onderzoekstraject en gegeven de omvang, de complexiteit van processen en de complexiteit van systemen verbonden aan deze dienst (douane), is specifieke deskundigheid nodig. In dit kader heeft de CLAD besloten het onderzoek uit te voeren in samenwerking met een accountantskantoor.

In aansluiting op dit onderzoekstraject zal minister Hoefdraad binnen de Belastingdienst en de Douane een meer structurele en toekomst bestendige oplossing implementeren door het instellen van een Interne Audit functie inclusief Riskmanagement.

De uitvoering van het onderzoek start in de week van 11 februari 2019 op locatie.

-Bron: MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN-