Communiqué AWJ naar aanleiding van incident waarbij een scholier slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren

21 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) roept naar aanleiding van het incident, waarbij op sociale media te zien is dat een scholier onlangs slachtoffer is geworden van pesten en geweld door medescholieren, alle jongeren op om te stoppen met het pesten van personen, in het bijzonder hun leeftijdgenoten.

Het is volgens het onderzoek nog triester gesteld met het psychische welzijn van de 362 jongeren die zich in het onderzoek hebben geïdentificeerd met de LGBTQ-gemeenschap. Uit een recent onderzoek van het ministerie naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar in Suriname, is gebleken dat meer dan driekwart van de jongeren die hebben deelgenomen aan dit onderzoek weleens depressief en neerslachtig was. Van deze jongeren heeft 86% aangegeven problemen te hebben met hun zelfbeeld, omdat ze worden gepest en gediscrimineerd en/of niet worden geaccepteerd door hun omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat gepest worden een van de oorzaken is die kan leiden tot gedachten over zelfmoord.