Confucius Institute Day gemarkeerd met Mandarijn lessen op Surinaamse scholen

December 10, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 10 december 2019 – Onlangs werd Confucius Institute Day herdacht in de University Guesthouse. Deze herdenking werd bijgewoond door de Chinese ambassadeur en echtgenote, de voorzitter van de Anton de Kom Universiteit en het bestuur van het instituut, alsook de studenten. Bij de herdenking maakte minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bekend dat twee scholen reeds toestemming hebben om Mandarijn lessen als keuzevak te verzorgen, met name: het Arthur A Hogedoorn Atheneum en De Vrije School. “Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk andere talen aan te leren.” Gelet op de internationale ontwikkelingen is het Mandarijn een essentiële taal om te leren,” aldus de bewindsvrouw.

Deze ontwikkeling markeert volgens de minister dat Suriname langzaam maar zeker werkt aan de ontwikkeling van taal, cultuur en het algeheel onderwijssysteem. De Confucius Instituut zou hierbij hun nut en bestaansrecht hebben getoond. Minister Ferrier is zich er verder van bewust dat de vraag naar de Mandarijn lessen jaarlijks vergroot. De beschikbare ruimte aan de Leysweg is niet meer voldoende. Ze zegt te kijken naar een geschikt terrein voor een eigen gebouw.

Het Confucius Instituut is een wereldwijde non-profit onderwijsinstelling en is onderdeel van het Chinese ministerie van Onderwijs. Voor Suriname is het Instituut door de Zhejiang Sci-Tech Universiteit (ZSTU) opgezet. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van ZSTU en die van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Het doel van het instituut is het verbreiden en bevorderen van de Chinese taal (het Mandarijn) en de cultuur en de versterking van de culturele banden met China.

Het eerste Confucius instituut is opgericht in 2004. Het is vernoemd naar Kong Qui, een zeer invloedrijke filosoof, leraar, schrijver en politicus in China, die ruim 500 jaar vóór Christus heeft geleefd. Een van zijn titels, Kong Fuzi (Grand Master Kong) is naar het Latijns vertaald tot Confucius. In de leer van Grand Master Kong wordt benadrukt moraal en ethiek (persoonlijk en op bestuurlijk niveau), oprechtheid, gerechtigheid, sociale bewogenheid en het belang van een hechte familie als basis voor een sterke bloeiende samenleving.
-MINISTERIE VAN ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR-