Constitutioneel Hof doet uitspraak over Amnestiewet

23 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 23 juli 2021- “Een partij mag zich niet beroepen op de bepalingen van zijn nationale recht om het niet ten uitvoer leggen van een verdrag te rechtvaardigen”. Dit artikel 27 uit het Verdrag van Wenen is een van de argumenten geweest om de aangepaste amnestiewet te toetsen. Volgens het Constitutioneel Hof is de gewijzigde Amnestiewet van 2012 in strijd met de Surinaamse grondwet en internationale verdragen die door Suriname zijn geratificeerd. Gister vond de openbare zitting plaats van het Constitutioneel Hof, waarbij de gewijzigde Amnestiewet van 2012 is getoetst. De uitspraak werd voorgelezen door de voorzitter, Gloria Stirling.

Er zijn ruim 4 bronnen gebruikt om de amnestiewet van 2012 te toetsen. Hieronder vallen ook uitspraken van internationale rechtszaken, die over soortgelijke zaken handelen. Uit de vele artikelen die zijn aangehaald, zijn ook de artikelen 8 en 25 van het Amerikaans Verdrag inzake mensenrechten ter overweging meegenomen. Dit houdt in dat verdragspartijen, die wetten aannemen die in strijd zijn met hun verdragsbepalingen zoals de gewijzigde amnestiewet, handelen in strijd met de artikelen 8 en 25.

-STVS Nieuwsredactie-