Controleren persoonsgegevens belangrijk voor verkiezingen

November 28, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 28 november 2019 – Het komt nog steeds voor dat burgers ingeschreven staan op een adres waar ze niet meer wonen. Dit kan vooral voor de kiezer nadelig worden. Michaël Kromodimedjo van de verkiezingswerkgroep Kiezerslijsten benadrukt dat kiezers erop moeten letten dat zij onder de juiste gegevens voorkomen in de administratie van het CBB als op de kiezerslijst, zodat ze geen hinder ondervinden bij de distributie van oproepingskaarten, het stemmen zelf en/of als ze zich verkiesbaar willen stellen.

Alhoewel de voorlopige terinzagelegging achter de rug is, kunnen burgers nog altijd hun persoonsgegevens controleren en wel bij de verschillende Bureaus voor Burgerzaken. Dit om er zeker van te zijn dat de informatie op de kiezerslijst en de oproepingskaart correct is. Het voorkomen onder de juiste gegevens in de bevolkingsadministratie is ook heel belangrijk om diensten af te kunnen nemen van andere ministeries en instanties, alsook voor de beleidsplanningen van de overheid.

Het controleren van persoonsgegevens voor de kiezerslijst gaat evenwel niet oneindig door. Nog voordat de kiezerslijsten worden gefinaliseerd wordt de wettelijke terinzagelegging (TIL) gehouden. Aanvullingen of verbeteringen van persoonsgegevens die worden aangegeven tot de dag waarop de TIL wordt afgesloten, worden op de kiezerslijst doorgevoerd. Alle gegevens die na de dag van de afsluiting worden doorgegeven, worden alleen in de bevolkingsadministraties doorgevoerd, maar komen niet op de kiezerslijst terecht. Het is daarom zeer aan te raden om de persoonsgegevens zo gauw als mogelijk te controleren.

-Ministerie van Binnenlandse Zaken-