Coronie ideaal voor veeproductie

8 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 8 september 2019 – Het district Coronie dat bekend staat als het kokos- en honingdistrict is ideaal voor de vee productie. Dit geeft Guino van der Kooye, Coördinator Regio-West van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) aan. Op initiatief van het Kabinet van de President, heeft de overheid sinds vorig jaar grote arealen beschikbaar gesteld voor agrarische activiteiten en wel voor de rijst, kleine land- en tuinbouw. Het ministerie van LVV is gevraagd de agrarische ontwikkeling in dit district ter hand te nemen.
In 2018 zijn door het ministerie van LVV al acties ondernomen voor wat betreft de rijstteelt in Coronie. Het areaal van 4.000 ha dat bestemd is voor de rijstbouw, wordt nog niet optimaal benut. Er is slechts 500 ha beplant. Volgens van der Kooye gaat het moeizaam in de rijstbouw, vanwege de vergrijzing van rijstverbouwers en ook vanwege de slechte conditie van de waterkerende dam die een grote bedreiging vormt. Niemand wil dan het risico nemen rijst te telen. Hij geeft aan dat Coronie ideaal is voor de veeproductie. De gemeenschap kan zich dan van vlees en of andere dierlijke producten voorzien. Ook zal naar afzetmarkten gekeken moeten worden. Hierover moet de gedachtewisseling met beleidsmakers nog plaatsvinden.
De tuin- en kleine landbouwsector in Coronie verloopt vlot. Groente en knolgewassen worden geproduceerd ten behoeve van de Coroniaanse gemeenschap, maar ook voor Paramaribo en het buitenland. Hoewel deze sectoren niet worden belicht, zijn de productiecijfers vrij hoog, vertelt de Regio-West Coördinator. Het opzetten van verwerkingsfaciliteiten voor de verschillende gewassen is hierbij van belang. Een heikel punt is dat er boeren zijn die op de dammen planten. De dam kan verzwakken met alle gevolgen van dien bij een eventuele dambreuk. Als alternatief kunnen deze boeren geaccommodeerd worden op onbenutte landbouwarealen.
Als de verschillende zaken op orde zijn, wordt Coronie een mooie agrarische industrie. ‘Samen werken is samen verdienen’, een citaat van minister Rabin Parmessar, is een leidraad waarmee iedereen moet werken, wil men welvaart voor Suriname.
-Ministerie van LVV-