Cursisten BNFT-project krijgen certificaat

15 October 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 oktober 2021- De 32 cursisten die hebben meegedaan aan de ondernemers training van de stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), mochten vandaag hun certificaten in ontvangst nemen. Volgens minister Rishma Kuldipsingh is het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken bezig het ondernemerschap meer te motiveren. De bewindsvrouw zegt dat er hiermee bijgedragen zal worden aan de economie van Suriname.

Volgens Joyce Lapar, directeur van SAO, wordt het project Basic Needs Trust Fund (BNTF) getrokken door het ministerie van AWJ. Tijdens de cursus zijn de vakken Gawasa, Electro huisinstallatie, huishoudkunde en textiele werkvorm behandeld. Lapar sprak de cursisten moed in om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Hurdly Jones, instructeur van Gawasa zegt dat de 3 maanden durende opleiding veel inzet heeft geëist van zowel de instructeurs als van de cursisten. En volgens Jones hebben de cursisten zich volledig ingezet. Lorenzo Zomer, één van de best geslaagden voor het vak Gawasa, is trots op zijn behaalde resultaat. Hij riep de jongeren op om zich te laten bijscholen, zodat zij zelfstandig kunnen zijn.