De FIFA en UEFA voeren speciale regeling in

8 March 2022

Comments: 0

Dinsdag 08 maart 2022- De raad van de FIFA en UEFA hebben een speciale regeling getroffen voor buitenlandse spelers/ coaches die actief zijn in Russische en Oekraïense competitie. Dit om spelers en coaches de mogelijkheid te bieden hun salaris elders te verdienen en Oekrainse clubs te beschermen.

Dit is vastgelegd in RSTP “Regeling inzake de Status en overdracht Tijdelijk te wijzigen of Spelers/Coaches rechtszekerheid en duidelijkheid te verschaffen”.

De speciale regeling houdt in:

  1. Buitenlandse spelers en coaches die in Rusland of Oekraine actief zijn tijdelijk voor een andere vereniging uit kunnen komen tot het einde van het lopende seizoen dus tot 30 juni 2022 tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn,
  2. De clubs moeten vóór 10 maart 2022 aangesloten zijn bij FUR (Russische Voetbalbond Federatie) of UAF (Oekrainse Voetbalbond),
  3. Clubs mogen maar 2 spelers tijdelijk contracteren van dezelfde vereniging die gebruik maken van de speciale regeling,
  4. Vóór 7 april 2022 moet de inschrijving bij de nieuwe club plaatsvinden.