De situatie is ondragelijk geworden voor burgers

5 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 05 augustus 2021- Voor de werkende klasse is de situatie onhoudbaar geworden. Stijgende winkelprijzen, ontwaarding van het besteedbaar inkomen en belastingmaatregelen vanuit de overheid maken het leven in Suriname steeds moeilijker. Van een middenklasse is er haast geen sprake meer. Om daadwerkelijk een verandering in de situatie te brengen zal de regering op korte termijn een aantal besluiten moeten nemen, die niet kunnen wachten op het bereiken van een sociaal akkoord met de vakcentrales en het bedrijfsleven. “Dan heb ik het over het minimumloon. Ik heb het over de salarissen van de ambtenaren. Ik heb het over de salarissen van de mensen in de particuliere sector, maar ik heb het ook over de gepensioneerden”, zegt Armand Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie (PWO).

Er zal gekeken moeten worden naar het laaghangend fruit, dat meteen moet worden aangepakt. Vervolgens kan om de tafel worden gezeten om te praten over het akkoord dat bereikt moet worden voor nu en middellange termijn.

Het einde van de gesprekken tussen de regering en de vakbeweging over een sociaal akkoord blijken nog niet inzicht te zijn. Onenigheid binnen de vakbeweging zelf maakt dat er niet gewerkt kan worden aan één specifiek plan. Dat is niet makkelijk, maar er wordt wel aan gewerkt.

Alle vakbonden zijn wel op lijn als het gaat om maatregelen die op zeer korte termijn getroffen moeten worden om de ondragelijke kosten voor levensonderhoud een haalt toe te roepen. De resterende maatregelen van het sociaal akkoord kunnen worden verschoven naar een ander moment.