De Stichting Regionale Gezondheidsdienst beperkt het ongerief

30 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 30 juni 2019 – Vanwege een derden beslag welke de Stichting Regionale Gezondheidsdienst ontvangen heeft op donderdag 27 juni jongstleden, is zij niet in staat geweest alle salarisverplichtingen jegens haar werknemers over de maand juni 2019 tijdig te voldoen.
Met enorme inspanning van de directie, financiële staf en enkele medewerkers zijn circa 63 % van de medewerkers uitbetaald. Vrijdag 28 juni en zaterdag 29 juni zijn bij de Surinaamsche Bank, Volks Credietbank, GODO en een deel van de Finabank salarissen per kas uitbetaald. De directie doet er alles aan om de overige medewerkers van de overige banken uiterlijk dinsdag 2 juli 2019 uit te betalen.
Uiteraard betreurd de directie dit voorval. Zij realiseert zich dat dit voorval zeker met het long weekend in zicht, erg veel ongemakken met zich meebrengt voor medewerkers .
-MINISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID –