Defensie mikt met Strong Event op proactieve militairen

20 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Proactieve militairen en een betere band met de gemeenschap. Dit is waar het ministerie van Defensie naar streeft met het Strong Event for Men and Women, dat op zondag 20 november op de appelplaats van de Memre Buku Kazerne heeft plaatsgevonden. Onder het toeziend oog van de leiding van het ministerie en het nationaal leger alsook publiek, hebben militairen én burgers deelgenomen aan diverse competities, die te maken hadden met gewichten trekken en tillen. Het voorstel om op het kazerneterrein enkele power events te organiseren voor militairen en burgers werd met open armen ontvangen.

Volgens hen verhogen dit soort activiteiten de operationele paraatheid bij de militairen. «Wij van de legerleiding staan hier honderd procent achter, omdat wij proactieve militairen willen hebben en in het kader van de civiel-militaire relatie een betere band met de gemeenschap willen creëren. Defensie is niet iets van de militairen alleen», sprak bevelhebber Werner Kioe A Sen. Aan het evenement hebben zowel militairen als burgers deelgenomen.