Delegatie parlement Indonesië brengt beleefdheidsbezoek aan minister Buitenlandse Zaken

22 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 22 augustus 2019 – Een parlementaire delegatie uit Indonesiё onder leiding van de vicevoorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Utut Adianto, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle. Het ligt in het verlengde van een bezoek aan de Nationale Assemblee van Suriname. Tijdens de ontmoeting is onder meer gememoreerd, de sterke historische en culturele banden tussen Suriname en Indonesië. Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft het belang benadrukt van het versterken van de economische relatie tussen beide landen, waarbij concrete samenwerkingsprogramma’s en projecten kunnen worden uitgewerkt in een werkplan op het gebied van onder andere: landbouw, veeteelt, handel en investeringen, toerisme, cultuur, onderwijs en capaciteitsversterking. Het mechanisme van de Gemengde Samenwerkings Commissie zal daartoe worden gevraagd om met concrete voorstellen te komen ter consideratie van de wederzijdse autoriteiten.
Utut Adianto geeft aan dat de delegatie reeds diverse vruchtbare ontmoetingen heeft gehad met diverse vertegenwoordigers in Suriname. Voorts is gememoreerd dat de band met de Indonesiёrs in diaspora een langdurige relatie is en verwacht wordt dat die rijke geschiedenis en cultuur van Indonesië behouden blijft.
Eerder dit jaar bracht ook de minister van Buitenlandse Zaken van Indonesie, Retno L.P. Marsudi, een werkbezoek aan ons land. De vruchtbare relatie tussen beide landen, gedragen door de principes van wederzijds begrip, voordeel en respect, alsmede de historische banden tussen beide landen waren hoog op de agenda.
Dit bezoek heeft op dinsdag 20 augustus plaats gehad ten kantore van de minister.
-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-