Delegatie Wereldbank op bezoek in Suriname

October 20, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 20 oktober 2021- De Wereldbank is na geruime tijd met een grote delegatie op bezoek in Suriname. Met dit bezoek toont de Wereldbank dat zij de samenwerking met Suriname naar een hoger niveau wil tillen, meldt de Communicatie Dienst Suriname. Met de Wereldbank worden al vanaf vorig jaar diepgaande gesprekken op technisch niveau gevoerd. In september dit jaar vond er een virtuele missie plaats en thans dus een hoog bezoek.

Tijdens het overleg zal worden nagegaan op wat additioneel nog kan worden gedaan en hoe het instituut zou kunnen bijstaan om zelfs buiten het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om doelgerichte programma’s en projecten te initiëren. Aangegeven wordt dat er al vanaf vorig jaar “diepgaande gesprekken op technisch niveau” worden gevoerd met de Wereldbank en dat er vorige maand een virtuele missie plaatsvond.

Zoals bekend werken het IMF, de Wereldbank en de inter-Amerikaans Ontwikkelingsbank (IDB) nauw samen. De delegatie voert gesprekken met de regering over onder meer het Herstelplan en de ondersteuning daarvan. Tijdens het tweedaagse bezoek staan besprekingen met president Chandrikapersad Santokhi, de Governor van de Centrale Bank, Maurice Roemer en zeven ministers op het programma.

De delegatie van zes personen staat onder leiding van Lilia Burunciuc. Zij is per 1 juli de nieuwe Wereldbank Country Director voor het Caribisch gebied en sinds 1996 werkzaam bij de Wereldbank.  Het bezoek vindt op maandag 18 en dinsdag 19 oktober plaats.

Tijdens het bezoek aan president Santokhi op maandag 18 oktober, waar ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning aan participeerden, werd in een zeer open sfeer met elkaar gesproken. De president gaf een kort overzicht van hetgeen de regering vanaf 25 mei 2020 gedaan heeft en wat de plannen in grote lijnen zijn. De delegatieleider van de Wereldbank gaf aan dat zij bij de bank onder de indruk zijn dat Suriname op eigen kracht zoveel heeft gerealiseerd.

Suriname maakt binnen de Wereldbank deel uit van de landengroep Brazilië. Karel Eckhorst, adviseur van de uitvoerende directeur van deze landengroep, die ook aanwezig was, spreekt van een stevig team welke Burunciuc vergezelt. In dit team zitten Robert Taliercio, Regional Director for Equitable Growth, Finance and Institutions, (EFI) Doerte Doemeland, EFI Practice Manager, Javier Suarez, EFI Program Leader, Jozef Draaisma, EFI Senior Country Economist voor Suriname en Judith Green, Country Manager, International Finance Corporation (IFC) een zusterorganisatie van de Wereldbank welke zich vooral bezighoudt met private sector ontwikkeling en financiering.

Van Surinaamse zijde waren naast de eerdergenoemde personen Iris Sandel (directeur Ontwikkelingsfinanciering van het ministerie van Financiën & Planning) en Marten Schalkwijk (coördinator van het Herstelplan) aanwezig.