Dengue updates

March 16, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 16 maart 2019 – In de eerste zes weken van 2019 waren er in de Regio van Amerika 99.998 gevallen van dengue gemeld (incidentie van 10,2 per 100.000 inwoners), waaronder 28 sterfgevallen. Van de gemelde gevallen werden 25333 door het laboratorium bevestigd en 632 werden geclassificeerd als ernstige dengue (0,63%).
In Suriname zijn 28 gevallen van dengue gerapporteerd in de eerste negen weken van het jaar 2019, en dat is namelijk tot en met 28 februari.
– In epi-week 1 t/m 4 (22 januari) was het 1 geval.
– In de vijfde epi-week nl van 29 januari t/m 4 februari waren er 11 meldingen.
– In epi-week 6 en 7 dat gaat t/m 18 februari waren er 7 meldingen.
– In epi-week 8 dat loopt tot 25 februari rapporteert 8 meldingen.
– In de laatste week namelijk epi-week 9 is er tot 28 februari 1 melding.
Het gaat hierbij om de suspecte gevallen waarvan 3 gevallen positief zijn. Vooralsnog is er tot heden is er maar 1 geregistreerd sterfgeval van dengue gerapporteerd via dit landelijk systeem.
Naar aanleiding hiervan is de situatie in Suriname vanaf het begin bijgehouden en gemonitord door het surveillance systeem op het BOG (Bureau voor Openbare gezondheidszorg) zie mediabericht donderdag 25 januari 2019. Ook worden er maatregelen getroffen tot het voorkomen van, vermenigvuldiging en verspreiding van muskieten te verhogen om zodoende ziekten te voorkomen. Op de afdelingen Epidemiologie worden alle gevallen geregistreerd, en wordt er daarna door de afdeling epidemiologie gerapporteerd aan de afdeling milieu-inspectie. Die de bespuitingen doet op locaties.

Maandelijks wordt het hele jaar door, inspectie uitgevoerd op hoog risico locaties zoals bejaardentehuizen en ziekenhuizen. Daarnaast wordt de muskieten populatie maandelijks gemonitord in geselecteerde gebieden.
Bespuitingen worden volgens protocol na inspectie uitgevoerd op de woonadressen van gemelde bevestigde en suspect dengue patiënten in een straal van 100 meter rondom. Inmiddels zijn deze bespuitingen waar de suspecte gevallen zich bevinden al gedaan nl. In de wijken, Flora Abra Broki, Helena Christina, Tamaredjo, Clevia en Hanna’s Lust
Dit ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus.

Persoonlijke preventiemaatregelen
Patiënten die zijn geïnfecteerd met het dengue-virus zijn het reservoir van infecties voor andere mensen, zowel thuis als in de gemeenschap. Daarom zijn volksgezondheidsmaatregelen om de blootstelling van patiënten aan muskieten te minimaliseren om de verspreiding van het virus/ de ziekte te voorkomen.
Daarvoor worden de volgende acties worden aanbevolen om patiënt-vector contact te minimaliseren:
• De patiënt moet rusten onder muskietennetten, geïmpregneerd of niet, met insecticide.
• De patiënt, evenals andere inwonende moeten lange mouwen dragen om extremiteiten te bedekken, terwijl de patiënt thuis is.
• Aanbrengen van insecten werende middelen die DEET, IR3535 of Icaridine bevatten op blootgestelde huid of kleding; het gebruik ervan moet in strikte overeenstemming zijn met de instructies op het productetiket.
• Gebruik gaas muskietennetten op deuren en ramen.
Deze persoonlijke preventiemaatregelen zijn ook effectief in het voorkomen van de overdracht van het virus aan gezonde mensen.

De symptomen van Dengue kunnen zijn:
• Plotselinge hoge koorts
• Zware hoofdpijn, vooral in het voorhoofd,
• Pijn achter de ogen, vooral als de ogen bewegen
• Pijn in spieren en gewrichten
• Uitslag op borst en ledematen
• Misselijkheid en braken.

Indien u last heeft van deze klachten en het vermoeden bestaat dat men geïnfecteerd is met het dengue virus, wordt geadviseerd contact op te nemen met de huisarts en verdere instructies stipt op te volgen.

DENGUE IS TE VOORKOMEN!
Als burgers moeten wij altijd voor zorgen dat de muskiet niet de kans krijgt om vrij te kunnen broeden, het schoonhouden van uw omgeving met name het afdekken of opruimen van voorwerpen (zoals autobanden, petflessen) waarin water zich kan ophopen, en waarin muskieten eitjes kunnen leggen is uw eigen verantwoordelijkheid!
Vandaar dat wij u adviseren om ook mee te helpen bij het bestrijden van muskieten broedplaatsen door rommel op te ruimen en schoon te maken.
Voor de muskiet die dengue overdraagt is schoon stilstaand water een potentiele broedplaats.

-Bron: Ministerie van Volksgezondheid-