Diakonessenziekenhuis niet meer instaat ziekenzorg te leveren

1 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 01 maart 2022- De directie en medische staf van het Diakonessenziekenhuis hebben vandaag in een persbericht laten weten dat zij niet meer in staat zijn ziekenhuiszorg te leveren volgens geldende standaarden.

Voor patiënten heeft het wegvallen van de chirurgische zorg extreme gevolgen, omdat dit ziekenhuis volgens traditie bekend is om haar chirurgische zorg, kinderchirurgische zorg en ook de zorg bij patiënten met galsteen, liesbreuk, diabetische voet-complicaties.

De basis voor de huidige financiële problematiek in de gezondheidszorg is op een veel eerder tijdstip gelegd. Door de covid-19- pandemie heeft de gezondheidszorg nog meer tekorten moeten ervaren. Elke patiënt heeft het recht op gezondheidszorg, veiligheid en rechtszekerheid die tot de kernwaarden van het land behoren.

Het Diakonessenhuis heeft maandenlang geïmproviseerd om veilige en verantwoorde ziekenhuiszorg te blijven leveren aan de gehele Surinaamse gemeenschap. Het ontbreken van financiële middelen heeft zijn oorzaken in:

  • Het niet kostendekkend zijn van de zorgtarieven (o.a. het ligdagtarief);
  • Het uitblijven van volledige betalingen aan het ziekenhuis door het SZF en de overheid voor gele verde ziekenhuiszorg;
  • Het uitblijven van volledige betalingen door de overheid voor geleverde Covid-19 zorg.

“Wij zijn op een punt gekomen dat niet alle essentiële medische verbruiksartikelen kunnen worden gekocht, medische apparatuur niet meer onderhouden kan worden en dus defect raakt. Tevens trekt zorgpersoneel weg naar elders.”

De directie voert gesprekken met de overheid en heeft vervolgens de verantwoordelijkheid op zich genomen om de samenleving op de hoogte te stellen van de precaire financiële situatie, welke effecten heeft op het niveau van de zorg die het ziekenhuis biedt.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg ligt bij de overheid. De directie hoopt dat de regering deze informatie meeneemt voor continuering van adequate ziekenhuiszorg in Suriname.

De patiënten die reeds onder behandeling zijn van specialisten in het Diakonessenziekenhuis zullen individueel geïnformeerd worden omtrent de mogelijkheden”, aldus de noodkreet van het ziekenhuis.