Directeur Cultuur ontvangt Wilgo Baarn award

14 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 14 februari 2022- Cultuurdirecteur, Roseline Daan, heeft op zaterdag 12 februari de eerste Wilgo Baarn award ontvangen. Deze werd overhandigd door Gerold Yngard, secretaris van de stichting Ala Kondre Dron Ensemble. Behalve de belangrijke onderscheiding doopte de stichting haar naam om in de ‘Wi Na Wan Ala Kondre Dron ensemble’.  Yngard benadrukt dat de naam binnen de Ala Kondre gedachte past en dat het gewaardeerd moet worden. Hiermee bevestigen wij ons geloof in deze nieuwe samenwerking

De cultuurdirecteur zegt, we hadden graag dit eerder gedaan, maar zaken gaan niet altijd zoals verwacht. Volgens Daan hebben wij een belangrijke taak, de opdracht om te zorgen voor de morele herbewapening van onze maatschappij. Maar deze moeten we tegenwerken en dat begint bij onszelf. Mensen, en vooral jongeren, moeten leren om respect voor elkaar te hebben en moeten worden gevormd om kennis tot zich te nemen en niet alleen te kijken naar het materiële.

Onder directeur Clifton Braam riep in zijn speech het personeel en staf op om de schouders onder het werk te zetten. Dit is het jaar van performen, van doen en laten zien wat cultuur eigenlijk is. Want cultuur gaat dwars door alles heen. Wat gebeurd is, is gebeurd. We kijken alleen achterom, om te zien hoe ver we zijn gekomen en hoe we verder moeten gaan. Mek’ un’ bondru. We zullen het samen doen zodat het een prestatie is van ons allemaal.

Samen met het directoraat Cultuur zal de eenheidsfilosofie van de oprichters van het Ala Kondre Dron concept, wijlen Wilgo Baarn, Henk Tjon en James Ramlall, worden voortgezet. “Cultuur, is het schoonste dat wij als mensen creëren.