Directoraat HRM Biza evalueert HBO Bestuurskunde en Overheidsmanagement

1 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 01 augustus 2019 – De Hoger Beroeps Opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement (HBO B&O) als beleidsgebied van het directoraat HRM van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, die vorig jaar in november ondanks de geringe middelen een aanvang maakte, werd onlangs voor de tweede keer gezamenlijk met de studenten geëvalueerd.

Afhankelijk van de evaluatie zal het Managementteam HBO B&O, de succesfactoren, de verbeterpunten en het effect hiervan meenemen om verdere beleid te ontwikkelen.

Het eerste schooljaar zit er bijna op en de eerste lichting studenten, die tevens fulltime ambtenaren zijn, gaven hun bevindingen aan de afgevaardigden van het managementteam HBO. De studenten zijn ingenomen dat zij in de selectie van de eerste groep vallen. De vakken die worden gedoceerd is een aansluiting op hun voorgaande achtergrond en kunnen deze makkelijk inwerken binnen hun werkveld.

De HBO-opleiding is volgens de studenten zeker van meerwaarde voor hun eigen upgrading en beamen dat de verzorgde vakken die gedoceerd worden direct geïncorporeerd kunnen worden binnen hun vakgebied. De studenten vroegen aandacht voor een flexibelere tijdschema en de operationalisatie van het E- platform. Dit zijn onder andere zaken, die zeker door het managementteam zal worden meegenomen voor een betere output.

-MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-