DNA buigt zich over instelling Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness

4 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 04 maart 2022- De regering is voornemens om een Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness (NOFA) in te stellen. De ontwerpwet houdende vaststelling van de regels voor de opzet, is afgelopen dinsdag behandeld in De Nationale Assemblee. Mahinder Jogi, voorzitter van de commissie van rapporteurs, gaf weer aan dat de Agrarische sector zich in een crisissituatie bevindt. Met het oprichten van het fonds NOFA, moet daarin verandering komen.

De commissievoorzitter pleit ook voor voldoende ondersteuning aan Surinaamse boeren, als het gaat om de administratieve aspecten. Hij doet in deze, een dringend beroep op het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Jogi zei verder dat er op het gebied van kredietaanvragen bij het Fonds, duidelijke regels en voorwaarden vastgesteld moeten worden. Dit moet worden aangegeven in de staats-en uitvoeringsbesluiten.