DNA keurt wijziging Wet voor de Staatsschuld goed

2 November 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 02 november 2019 – De Nationale Assemblee (DNA) heeft de voorstellen om te komen tot wijziging van de Wet op de Staatsschuld, goedgekeurd. Dit gebeurde met 26 stemmen voor en 11 tegen. De wijzigingen geven de minister van Financien geenszins de ruimte om a la dol leningen aan te gaan.

Vice president Michael Ashwin Adhin gaf aan, dat met de aanname van de wetswijziging de ontwikkeling voortgezet kan worden. In de nieuwe wet is ondermeer opgenomen, dat de regering tot en met een maximum van 95% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) mag lenen. Tot 60% mag de regering zelf leningen aangaan maar boven dat percentage is toestemming van het parlement nodig.

De wijzigingen demonstrereren dat er geen sprake is van straffeloosheid omdat de regering gebonden is aan de 35% en altijd verantwoording moet afleggen aan het parlement.

Amzad Abdoel, fractieleider van de NDP, zegt dat de partij voor de wet heeft gestemd omdat de broodnodige ontwikkeling niet gestagneerd mogen worden en dat projecten normaal hun voortgang moeten vinden in het belang van de

samenleving. De huidige wet sluit aan bij de tijd. De regering heeft daadkracht getoond door de negatieve groei in de economie om te zetten in positieve groei. Er is volgens hem geïnvesteerd in onderwijs, productie, infrastructuur en andere projecten. De verdiencapaciteit van het land wordt hiermee alleen maar vergroot.

Geen enkele regering leent om andere dingen te doen dan om ontwikkelingsprojecten uit te voeren, zei de waarnemend voorzitter van het parlement Melvin Bouva bij de stemmotivering.

-NII-