DNA-leden: ‘Heersende onrust moet teruggedrongen worden’

4 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De VHP-parlementariërs Gregory Rusland en Asiskumar Gajadien vinden, dat de rust terug moet keren. Alvorens te zoeken naar een oplossing, moet er volgens Rusland gekeken worden naar wat de oorzaak is van de onrust. Beiden stelden dat de regering maatregelen moet treffen om verbetering te brengen in de situatie van het land. Er moet volgens Gajadien, geen onrust gecreëerd worden met noden van de samenleving.

Rusland benadrukt, dat de samenleving geholpen moet worden om door deze moeilijke periode heen te komen. De NPS-voorzitter zegt dat duidelijk naar voren moet komen, dat de regering de noden van de mensen wil verlichten.