DNA-lid Debie:  ondersteunt standpunt DC’s over Bettingkantoren

23 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het voorstel gedaan door de districtscommissarissen (dc’s) met name dat zij niet meer dan vijf bettingkantoren per district willen hebben wordt ondersteund door de VHP- DNA lid Radjendre Debie.
Hij is ook van mening dat het gokken nadelige effecten heeft op het gezinsleven en ook de ontwikkeling van het land. De Dc legt middels een voorbeeld van het Ressort Jarikaba uit, welke invloed gokken heeft op het besteedbare inkomen van de gezinnen. Het ressort Jarikaba in het district Saramacca telt ongeveer 6000 inwoners. Een onderzoek van mij heeft uitgewezen dat er in het ressort 8 Suribet betting of gokhuizen operationeel zijn en dat volgens mijn informatie dat er per gokhuis per dag gemiddeld plus minus 40.000,- SRD omgaat. (In het weekend ligt dit bedrag hoger).

Op dag basis betekent dit 8 maal 40.000 SRD en dit komt neer op SRD 320.000 per dag en op basis van 365 dagen per jaar, kom je op een bedrag van 116 miljoen en 800 duizend dat alleen in het ressort Jarikaba met een inwoners aantal van 6000 wordt vergokt. Het aantal winnaars en verliezers is mij niet bekend, maar uit de praktijk blijkt dat er ongeveer 70 tot 80 % verliezers zullen zijn.
Debie vraagt dan zich af, hoeveel miljard zal er dan niet landelijk worden vergokt via deze gokhuizen?

De Deken van de DC’s heeft aangegeven wat de nadelige gevolgen dit heeft op het gezinsleven. De uitvoering van het herstelprogramma, conform de IMF overeenkomst, heeft geleid tot een enorme koopkrachtdaling bij de gezinnen. Het ressort Jarikaba is een agrarisch gebied en het uitoefenen van tuinbouw is arbeidsintensief. Op elk eind van de dag wil men voor het verrichtte arbeid uitbetaald worden. Wat opvallend is dat de meesten, nadat ze hun loon hebben ontvangen, eerst een bettingkantoor aandoen. En in bepaalde gevallen komen ze de volgende dag niet aan het werk, dus als ze eventueel gewonnen hebben.

Volgens Debie wordt dagelijks miljoenen en op jaar basis miljarden aan het gezinsinkomen ontrokken of wel vergokt. Terwijl het geld juist hard nodig is, in deze zeer moeilijke tijd voor de gezinnen. Met de al zeer moeilijke situatie voor de gezinnen trekken deze gokhuizen een dubbele wissel op het gezinsinkomen. Het volk dient beschermd te worden, vooral in deze tijd, tegen deze als paddestoelen verrijzende gokhuizen.

DNA-lid Debie stelt dat, het aanpakken van deze gokhuizen betekent daadwerkelijke armoede bestrijding. De aanpak van dit fenomeen in de samenleving, is gelijk aan het in het levenroepen van een SOCIAAL VANGNET.
Als wij dit niet fundamenteel aanpakken, gaat elke vorm van sociale vangnet naar RIJK VANGNET, aldus DNA-lid Debie