DNA – lid Radjendrekoemar Debie vraagt aandacht voor prijsstijging van rijst

12 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Tijdens de behandeling van de ontwerpwet Productschap heeft het DNA lid Radjendre Debie aangegeven dat een Productschap te beschouwen is als een vorm van functionele decentralisatie, waarbij de centrale overheid een bepaald deel van haar bestuurlijke taak overdraagt aan deze publiekrechtelijke rechtspersoon, die tot doel heeft middels zelfregulering het algemeen belang te dienen van alle bij de productie tot en met de afzet van een bepaald product of soorten van producten betrokken groepen van ondernemingen.

In de Wet is opgenomen dat de instelling, wijziging en opheffing van een Productschap bij Staatsbesluit zal geschieden. Deze constructie heeft onder andere als voordeel dat de regeling van een aantal onderwerpen die van Productschap tot Productschap verschillen – afhankelijk van het soort product of producten alsmede de economische sector – daarbij wordt bepaald voor welke groepen van ondernemingen het Productschap wordt ingesteld, welke minister met de uitvoering zal zijn belast en de onderwerpen ten aanzien waarvan de bevoegdheden worden toegekend.
Deze constructie heeft ook als voordeel dat de gewenste wijzigingen bij Staatsbesluit kunnen geschieden. Het toezicht op een Productschap is toevertrouwd aan de minister.

Debie geeft aan dat middels het instellen van productschappen zal er minimaal aan 1 van de randvoorwaarde binnen de agrarische sector zijn voldaan ter garandering van voedselzekerheid en -veiligheid. De wet is vandaag in DNA aangenomen met 26 stemmen voor. Debie heeft tijdens zijn betoog ook aangegeven dat de groothandelprijs van semi-super witte rijst de afgelopen maanden met gemiddeld SRD 1,- tot SRD 1.50 is gestegen. Aangezien de opkoopprijs van padie reeds lang hiervoor bekend was en reeds betaald is aan de boeren, is deze verhoging niet te begrijpen. Padie is geen importproduct dat zo moet meegaan met de koersstijging.

Groothandelsprijs van semi-super rijst

Verp. Juni juli Verh Aug Verh sept Verh Okt Verh
20 lbs 145,- 155,- 10,- 170,- 15,- 180,- 10,- 190,- 10,-
40 lbs 265,- 295,- 30,- 310,- 15,- 340,- 30,- 355,- 15,-
50 lbs 330,- 365,- 35,- 390,- 25,- 425,- 35,- 440,- 15,-

Debie vraagt zich af wat de reden van deze maandelijkse verhoging is. In deze moeilijke tijd met de hoge prijzen van basisbehoeften wil het assemblee-lid Radjendre Debie van de regering weten, c.q. de minister van LVV in deze, welke maatregelen het ministerie zal treffen om de nationale behoefte van rijst veilig en betaalbaar te stellen en dit niet te onderwerpen aan vraag en aanbod? Een volgende aanpassing van de rijst prijs de komende dagen kan de situatie alleen maar verergeren. Hoe gaan wij dan armoede bestrijden?

Tijdens de beantwoording heeft minister Prahlad Sewdien van LVV aangegeven dat zij de prijsontwikkeling van rijst nauwkeurig volgen. Hij heeft in deze, het Rijst Platform de opdracht gegeven om met alle relevante stakeholders aan tafel te gaan en na te gaan wat de oorzaak is van de prijsstijging. In dit kader moet het Rijst Platform binnen een week aangeven wat de oorzaak is en welke oplossingsmodellen er zijn om de prijsstijging tegen te gaan. Aldus de minister.