DNA verleent goedkeuring aan neutralisatie van 55 personen

February 4, 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 04 februari 2022 –De Nationale Assemblee heeft donderdag goedkeuring verleend aan de naturalisatie van 55 personen. De ontwerpwet verlening van de Surinaamse nationaliteit aan Hezron Mark en 54 anderen werd met algemene 46 stemmen goedgekeurd.  Van de nieuwe groep Surinamers komen er 25 uit Haïti, 24 uit Guyana, 2 uit Cuba en uit China, Brazilië, de Verenigde Staten en India elk 1. Er zijn 32 mannen en 23 vrouwen. De groep Genaturaliseerde personen hebben jarenlang in Suriname gewoond. Zij dragen bij aan de ontwikkeling van Suriname

In de ontwerpwet die de verlening van de Surinaamse nationaliteit aan deze groep personen regelt, staat dat ze aan de gestelde eisen voldoet en geen gevaar vormen voor de nationale veiligheid en de openbare orde van het land. Tijdens de afronding van de debatten donderdag in De Nationale Assemblee was men het kamerbreed er over eens, dat de procedures voor de aanvraag en verkrijging van de Surinaamse nationaliteit nader onder de loep moet worden genomen.

Voor mensen die meer dan 20 jaren in Suriname wonen en werken, en als het ware al helemaal zijn opgegaan in de Surinaamse samenleving, dient een versoepelde regeling te gelden voor wat betreft de wachttijden.