Dossier: Corona + beleid

20 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 20 mei 2021- [INGEZONDEN] In de strijd tegen het SARS-CoV2 virus strompelt onze regering voort van lockdown naar lockdown, wachtend op een zogenaamd vaccin. Wereldwijd groeit ondertussen het besef dat het gebruik van corticosteroïden wel eens een veel betere oplossing zou kunnen zijn dan de door de WHO voorgeschreven richtlijnen. De mensen lopen nu al op hun tandvlees. Ze zijn moe, uitgeput en worden armer. Opeenvolgende lockdowns zonder uitzicht op verbetering doen die spanning oplopen. De bevolking ervaart de Corona maatregelen vooral als willekeur en als vrijheidsberoving. Zijn er dan geen andere mogelijkheden?

Corticosteroïden reduceren drastisch het sterftecijfer.  Een meta-analyse van maar liefst 56 rapporten spreekt van 82% -96% vermindering. Vroegtijdige toepassing ervan, door huisartsen en eerstelijnszorgverleners, ontlast drastisch de ziekenhuizen, zodat efficiënte zorg kan worden verleend aan hen die dit werkelijk nodig hebben. Naast de genezende werking beschermen zij echter ook tegen infectie door het virus. En vooral, ze zijn nu onmiddellijk beschikbaar en goedkoop. Een behandeling met corticosteroïden kost ongeveer 0,12 U$. De Covid-injecties, waar onze regering zo naar uitkijkt, kosten per shot tussen 8-18 U$.
Italië begon al met behandeling van geïnfecteerden met corticosteroïden tijdens de eerste golf. Tegen advies van de WHO in ging men in Venetië snel hiertoe over en dat verminderde drastisch het aantal sterfgevallen. Zo kregen zij de crisis onder controle. Nu is het gebruik van Ivermectine in landen als Argentinië, Colombia, Peru, Mexico, Zuid-Afrika, Slowakije en verschillende staten in de VS, al standaard procedure. The Hindu meldde dat ook India, tegen WHO advies in, besliste de hele bevolking te voorzien van Ivermectine. Volgens de Indiase artsen zijn de resultaten veelbelovend.
Dat daarnaast de opeenvolgende lockdowns en NPI maatregelen (Non-Pharmaceutical Interventions) de totale samenleving ontwrichten is al voldoende beschreven. Prof. Ioannidis rapporteerde aan WHO al in februari jl. dat de lockdowns geen enkel positief effect op de infectiegraad hadden. Zij resulteren wel in drastische toename van depressies en psychologische klachten, zoals ook het Belgische VRT rapporteerde. De NPI’s zullen uiteindelijk veel meer gaan kosten dan de gewone behandeling van geïnfecteerde personen.

En dan zijn er al de landen die de voorgeschreven regelgeving van aanvang niet volgden. Zweden kende geen lockdown of stringente maatregelen en bereikte al medio 2020 groepsimmuniteit. Dit, zonder verlies aan interne economische activiteit of het oplopen van onderwijsachterstanden. Het sociale leven ging er gewoon door. In Thailand en Buthan worden personen zonder symptomen gewoonweg niet getest en enkel zij die wel symptomen vertonen worden daarvoor behandeld. Hun Covid infectie- en sterftecijfers zijn opmerkelijk laag.
Het lijkt er op dat onze regering geen antwoord heeft op de huidige dwingende vraagstukken. Zij strompelt, maar voort van lockdown naar lockdown, zonder aandacht te schenken aan de meest dringende aspecten van de huidige situatie.
1. Het adequate zorg verlenen aan hen die werkelijk geïnfecteerd zijn (dus niet op basis van een vals positieve PCR test met +35 cycli.) Meerdere landen tonen aan dat het gebruik van Ivermectine een goedkope oplossing is die tot 85% van de sterfgevallen kan verhinderen, zoals Prof. Dr. Peter McCullough al voor de Senaatscommissie in Texas verklaarde. Dit houdt in dat we niet moeten wachten op een zogenaamd vaccin, maar nu al gerichte eerstelijnszorg moeten verlenen.
2. Het opnieuw evalueren van de NPI’s. Zijn de maatregelen die gelden voor de gematigde landen evenzeer nodig in ons klimaat? Wat is het kostenplaatje van het economische en sociale verval waar we naar afdrijven? Of kunnen we ons spiegelen aan Zweden en Thailand en slechts de werkelijk geïnfecteerden verzorgen? Dit vergt ook een in vraag stellen van de huidige PCR test.

3. Het stimuleren van een gezonde levensstijl. Suriname is rijk aan traditionele wetenschappen, zoals de Inheemse en Marronkennis, de Ayurveda en Taoïstische geneeskunde. Deze oude beproefde kennissystemen versterken het immuunsysteem. Dat is al miljoenen jaren lang het normale/natuurlijke antwoord op een virus. Wat het zogenaamde vaccin zal doen is vooralsnog giswerk zolang de klinische proeven niet zijn afgerond. Heel wat wetenschappers en onderzoekers beweren dat het juist onze immuniteit zal verminderen. Als dat klopt, is het een niet aanbevelingswaardig traject.
Hoe dan ook, open dialoog, kritisch wetenschappelijk discours en gecoördineerd platformoverleg zijn de instrumenten die we nu nodig hebben om samen het tij te keren. Dat de WHO richtlijnen niet in staat zijn dit te doen, wordt wereldwijd aangetoond.

[email protected]
Ethisch-ecoloog/Mondiaal humanist