Douane bond blijft in beraad

8 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 08 februari 2022- “Wij blijven in beraad totdat de regering de benoeming van het Verander Management Team onder leiding van Humphrey Tjin Liep Shie, terugdraait”. Dit besluit hebben de leden van de douanebond vandaag genomen tijdens een spoed algemene leden vergadering. Volgens bondsvoorzitter Joyce de Vlugt, is de bond niet gekend in dit besluit.

De bondsvoorzitter voert verder aan dat het onacceptabel is dat het Verander Management Team uit oud-politiefunctionarissen bestaat. Dit, terwijl er binnen het douanekorps genoeg gekwalificeerde ambtenaren zijn om leiding te geven aan het team. De Vlugt kan deze aanstelling niet plaatsen, omdat de leden van het Verander Management Team ex-opsoringsagenten zijn en de leden van de  douanedienst belastingambtenaren. De benoeming past niet binnen het wettelijk kader waaronder de douanedienst moet functioneren.

De douanebond en het ministerie van Financiën & Planning praten al ongeveer 18 maanden over de vraagstukken die opgelost moeten worden. Tot de dag van vandaag is er nog geen schot gekomen in de zaak. Na de algemene ledenvergadering, trok de bond richting het hoofdkwartier om een petitie te overhandigen aan de douane-inspecteur.

Lloyd Kuhn die de petitie in ontvangst nam, is ook de mening toegedaan dat er binnen de Douane mensen zijn die leiding kunnen geven aan het team. De douane-ambtenaren geven aan dat ze tot het bittere eind zullen strijden, zodat het regeringsbesluit wordt teruggedraaid.