Douanebond noemt beschuldiging in kwestie houtblokken, onterecht

29 April 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 29 april 2021- “De beschuldiging als zou de douane hebben meegewerkt aan de illegale uitvoer van hout, is onterecht”. Zo luidt de reactie van bondsvoorzitter Joyce de Vlugt. Zij benadrukt dat hout niet zonder medeweten van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, wordt ingeladen in containers.

SBB-directeur Stanley Betterson, bevestigt het standpunt van de douanebond ten aanzien van de gezamenlijke controle bij het inladen van hout. Echter, de douane is de enige bevoegde instantie voor het verzegelen van containers, geeft Betterson aan.

Voorzitter Asiskumar Gajadien van de vaste commissie Financiën in De Nationale Assemblee, vindt dat de justitiële autoriteiten alle ruimte moeten krijgen om deze zaak goed te onderzoeken.  Het aanscherpen en naleven van bestaande wetten kan bijdragen aan het terugdringen van dergelijke handelingen, zegt Gajadien.

Het onderzoek in deze zaak duurt voort.

-STVS Nieuwsredactie-