DR- en RR-leden en betuurdiensten Coronie en Nickerie worden getraind

25 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 februari 2022- In de Raad van Ministers is goedgekeurd dat ambtenaren van de bestuursdiensten, districtsraads- en ressortraadsleden van Coronie en Nickerie getraind zullen worden in het gebruik van de CozaWeb-applicatie van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Vicepresident Ronnie Brunswijk kon zich verenigen met het voorstel deze ambtenaren te trainen, omdat de applicatie gebruikt wordt om landelijk informatie over basis- en strategische goederen te vergaren waardoor de prijzen van deze goederen ook landelijk gemonitoord kunnen worden.

Minister Saskia Walden zei dat met deze samenwerking het werk van het ministerie zal worden vergemakkelijkt en kan er gerichte actie worden ondernomen. De training zal het ook mogelijk maken om verschillende overtredingen aan banden te leggen. Verder zullen de lokale grondstofprijzen beter beheersbaar worden voor het ministerie.