Drie mannen aangehouden voor oplichting

14 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

???? ??? ???????????

Donderdag 14 april 2022- De heren Anandkoemar N. (52 jaar), Chanderdeo J. (58 jaar) en Amriskoemar D. (30 jaar) zijn door de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname aangehouden voor fraude en oplichting. Het drietal wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, oplichting en medeplichtigheid aan oplichting. Na een reeks van gevallen waarmee de politie geconfronteerd werd, lukte het de politieambtenaren het drietal op te sporen en aan te houden.

De drie mannen deden zich voor als te zijn een medewerker van de afdeling Vuurwapen of van het ministerie van Grondbeleid en Grondbeheer (GBB) en gaven aan dat zij in staat waren om hun vuurwapen- of wel grondaanvraag in orde te maken tegen een financiële vergoeding.
Tientallen burgers zijn op deze manier voor grote geldbedragen in SRD, USD of EURO benadeeld. Volgens de verklaringen van enkele slachtoffers maakten de verdachten telefonisch contact met aanvragers van gronden en vuurwapenvergunningen.

De politie doet wederom een dringend beroep op de samenleving om zich niet te laten misleiden door deze kwaadwilligen die telefonisch allerlei loze beloften doen.

Voor informatie met betrekking tot een vuurwapenaanvraag dient men zich persoonlijk te wenden tot de afdeling Vuurwapen die gevestigd is aan de Henk Arronstraat en het ministerie van GBB aan de Cornelis Jongbawstraat voor hun grondaanvraag.

Eventuele benadeelden worden voor het doen van aangifte opgeroepen zich alsnog te wenden tot de afdeling Fraude die belast is met het verder onderzoek. Deze afdeling is onderbracht op het politiebureau Geyersvlijt aan de Basitostraat nr. 2 en is te bereiken op de telefoonnummers 455830 of 451313.