DSB kan enorme influx US dollar niet aan

12 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 12 februari 2022- De Surinaamsche Bank N.V kan de enorme influx van Amerikaanse dollars nauwelijks meer aan. Sinds het vrijlaten van de wisselkoers krijgt de bank dagelijks te maken met vele contante stortingen van vooral de Amerikaanse dollar, die ze fysiek niet kwijt kunnen.

Vanaf maandag 14 februari brengt de bank 4% stortingsfee in rekening aan cliënten voor contante Euro’s en US-dollar stortingen. Het maakt niet uit als het om contante stortingen gaat op de eigen bankrekening of op de rekening van derden.  «We hebben het eerder geprobeerd met andere maatregelen zoals het stellen van limietbedragen bij contante valutastortingen, maar die hebben ook niet echt geholpen», aldus een DSB-directielid. Contante valuta opname is wel kosteloos.

Contante SRD-stortingen op de eigen bankrekening tot een bedrag van SRD 3.000 zijn kosteloos. Voor SRD-stortingen op de rekening van derden wordt evenwel SRD 15 in rekening gebracht.

Boze cliënten

«Geen wonder dat mensen hun hun geld niet meer naar de bank willen brengen», aldus een bankcliënt. «Tot in je onderbroek wordt binnenste buiten gehaald, en nog krijg je een eenvoudige bankrekening niet geopend», merkt een andere cliënt boos op. Afhankelijk van het effect van de genomen maatregel, zal na evaluatie gekeken worden of de maatregel al dan niet zal worden aangepast. Het is volgens René van Rooij, directielid bij DSB absoluut niet zo, dat de bank erop uit is zichzelf te verrijken over de ruggen van cliënten.

Toezicht CBvS

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft deze week nog tijdens de openbare vergadering van de Nationale Assemblee, in het kader van de toegenomen berovingen, gewezen op het «moeilijke» stortingsbeleid van de banken, waardoor velen grote geldbedragen thuis worden gehouden. Parmessar vraagt zich af hoe het staat met de toezichthoudende taak van de Centrale Bank van Suriname naar de commerciële banken toe. Het giraal verkeer wordt aan de ene kant aangemoedigd, maar de barrières die de banken opwerpen ontmoedigen velen om de gang naar de bank te ondernemen. In het kader van de uitvoering van het sociaal vangnet is de regering al langer dan een jaar bezig met de banken om dit probleem van het openen van een bankrekening opgelost te krijgen, echter tot nu toe zonder het gewenste resultaat.

Van regeringswege bestaat er begrip voor het feit dat de banken zich dienen te houden aan «compliance» regels, maar vindt tegelijkertijd dat er een «Middenweg» gevonden moet kunnen worden.