‘Dumpen van vuil een mentaliteitsissue’

24 January 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Op de hoek van de Parastraat en de Tapoeripastraat heeft de afdeling Afvalbeheer vallende onder het Directoraat Openbaar Groen gisteren de boel opgeruimd, omdat er illegaal vuil werd gedumpt. Vandaag was het weer zover dat men daar vuil dumpte. De onderdirecteur van de afdeling, Jason Gummels, geeft aan dat er gisteren is opgeruimd, maar een dag erna is er alweer vuil gestort. Hij geeft aan dat het een mentaliteitsissue is waarmee heel Suriname te kampen heeft en daar moeten we als eerst beginnen als het gaat om vuilophaal. “Als het bij de mensen zelf begint, kunnen we heel veel voorkomen”, zegt hij.

“Vuilophaal zal nooit perfect zijn, maar er is een hele goede klachtenlijn. Indien er illegale dumpingen zijn, dat is niet de verantwoordelijkheid van de vuilophaaldienst. Maar we verliezen wel miljoenen alleen maar omdat deze illegale dumpplaatsen weer opgeruimd moeten worden.”
Hij vertelt dat ook het vuilophaal probleem in Brokopondo niet de verantwoordelijkheid is van de vuilophaaldienst, maar van de dc aldaar.

Echter is men toch ingesprongen en zijn er trucks gestuurd om het vuil op te halen. De dienst Afvalbeheer is wel bereid om het over te nemen, maar dan zou de dc daartoe officieel een verzoek moeten doen”, zegt Gummels.

Hij geeft ook aan dat hij niet snapt wat de vuilophaaldienst te maken heeft met de rattenplaag in Nickerie. Het zijn twee totaal van elkaar losstaande zaken. “Ik blijf erbij dat wij te maken hebben met een mentaliteitsissue wanneer het over het dumpen van vuil gaat. We zouden ook met onszelf moeten beginnen.”