Duurzame oplossingsmodellen voor de mens met een beperking

13 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Foto ter illustratie

Woensdag 13 april 2022- “Wij zullen duurzame oplossingsmodellen aandragen ter verbetering van de positie van de mens met een beperking”. Dit zegt voorzitter Harold Pultoo van de presidentiële werkgroep ‘brede welzijn voor personen met een beperking’, desgevraagd aan de STVS-redactie. De werkgroep moet binnen 12 maanden beleid formuleren voor deze personen. De mens met een beperking geniet volgens Pultoo de nodige aandacht van de regering.

Het gaat om personen met langdurige fysieke, mentale, verstandelijke of zintuigelijke beperkingen die hen kunnen beletten om volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met anderen, te participeren in de samenleving. De presidentiële werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, waaronder Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) en Justitie en Politie (JusPol). Daarnaast worden ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en stichting Wan Okasi vertegenwoordigd in de groep. Volgens voorzitter Pultoo is een goede samenwerking tussen de ministeries van eminent belang. Geestelijke leiders kunnen eveneens een bijdrage leveren.

De werkgroep heeft in het kader van de te verrichten werkzaamheden op 30 maart 2022 een bezoek gebracht aan president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft eerder aangegeven dat er randvoorwaarden geschapen moeten worden, zoals gratis schoolbusvervoer en huisvesting, waardoor de doelgroep zich verder kan ontwikkelen. Zo kan hun afhankelijkheid van de overheid, overige dienstverlenende instanties, hun omgeving en de rest van de samenleving, verminderen.