ECD doet winkelcontrole in Wanica

1 February 2023

In: Nieuws
Comments: 0

Op maandag 30 januari heeft de Economische Controle Dienst van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie controlewerkzaamheden uitgevoerd in het district Wanica. De actie richtte zich meer op winkels te Leiding, waarbij prijzen van onder andere basisgoederen werden gecontroleerd. Hierbij zijn er enkele overtredingen geconstateerd.

Er is tijdens de controle gebleken dat er sprake was van prijsopdrijving op babyvoeding met name Phosphatine. De prijscalculatie is samen met de winkelier gepleegd en moesten de prijzen onmiddelijk worden teruggedraaid. Daarnaast is er een partij Smeerex van de schappen gehaald, omdat de winkelier geen vergunning heeft om pesticide te verkopen. De ECD heeft ook een begeleidende taak. De winkeliers worden dus begeleid, vooral wanneer blijkt dat zij bepaalde overtredingen niet bewust hebben gepleegd.