Economische diversificatie behoeft dringende aandacht regio

12 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het is noodzakelijk dat de Caribische regio gaat nadenken over economische diversificatie. De Covid-19-pandemie heeft in de afgelopen twee jaar veel sociale en economische kwetsbaarheden aan het licht gebracht, deze werden verergerd door een reeks van natuurverschijnselen. Dit maakt volgens Diane Quarless dat alle inspanningen voor economische groei meer ondersteuning nodig hebben, waardoor diversificatie onvermijdelijk is. Quarless sprak op woensdag 12 oktober in de Banquet Hall van hotel Torarica namens de Caribische afdeling van de ECLAC bij de opening van de 7e Caribbean Development Roundtable.

De ECLAC is de Economische Commissie voor Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied en is een regionale commissie van de Verenigde Naties, opgericht om economische en sociale ontwikkeling van de regio te bevorderen. Volgens Quarless zullen het financieren van nieuwe sectoren en activiteiten en het aantrekken van nieuwe spelers in het bedrijfsleven, waaronder jongeren en vrouwen, van cruciaal belang zijn bij diversificatie.

Quarless concludeert dat de normale gang van zaken niet langer bevredigend zal zijn indien de regio een robuuste groei met eigen vermogen wil hebben en zich tegelijkertijd wil houden aan het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030. Quarless benadrukt dat de pandemie in de afgelopen twee jaar ook belangrijke lessen met zich heeft meegebracht.

Daarnaast hebben technologie en innovatie volgens Quarless ongetwijfeld een centrale rol gespeeld gedurende die periode.