Emanuel Scheek directeur Student Housing Campus Village

13 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 13 april 2019 – Emanuel Scheek is benoemd tot directeur van de Student Housing Campus Village, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De nieuwbakken directeur is geen vreemde binnen dit werkgebied. Hij heeft zich op verschillende manieren ingezet bij de totstandkoming van de Student Housing Campus Village. Alvorens de aanbieding geaccepteerd te hebben werd hij ontvangen door president Desiré Delano Bouterse. “Het staatshoofd wilde de garantie hebben dat ik weet wat ik hier kom doen, omdat de bouw van deze studentenhuisvesting een initiatief is van hem.”

De nieuwbakken directeur, die laatstelijk gefunctioneerd heeft als studentenvertegenwoordiger in het universiteitsbestuur, zegt zoveel mogelijk te zullen trachten om zelfstandig zijn organisatie te draaien. “Wij willen niet subsidie afhankelijk zijn, omdat wij de garantie willen hebben dat wanneer er renovaties, onderhoud of vervangingen moeten worden gedaan deze tenminste gedekt zijn. De bedoeling is om tenminste break-even te draaien, om ervoor te zorgen dat hetgeen hier is opgezet behouden blijft voor de komende generaties.”

Scheek geeft aan dat het de opdracht van de president is, om het werk te doen naar zijn beste vermogen en naar eer en geweten. De nadruk is daarbij gelegd op de bijdrage die de studentenhuisvesting moet leveren binnen de ontwikkeling van jongeren. Hierdoor zullen ze een gerichte bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van Suriname. De directeur deelt dezelfde mening van de president dat centraal staat, het behouden van wat hier is neergezet, zodat de komende generaties er ook gebruik van kunnen maken.

Vooralsnog zijn er ongeveer 15 studenten ondergebracht in de Village. Directeur Scheek hoopt het aantal binnenkort op te krikken naar 100. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in een vergevorderd stadium. Het ligt in de bedoeling om naast de universiteitsstudenten en studenten van hogere beroepsopleidingen ook middelbare scholieren te accommoderen. De directeur zegt dat hiervoor een promotiecampagne zal worden opgezet.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-