Emmastraat heet voortaan Olton Willem van Genderen Boulevard

October 18, 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 oktober 2021- De Emmastraat te Albina heet voortaan de Olton Willem van Genderen Boulevard. Van Genderen werd op 17 oktober 1921 te Albina geboren in het district Marowijne. In de samenleving vervulde deze legendarische Surinamer uiteenlopende leidinggevende en coördinerende functies in de vakbeweging en politiek. De namen Arron en Hindori klinken heel bekend in de oren als we aan de onafhankelijkheid van Suriname denken, maar Da Djende, zoals genoemd door de binnenlandbewoners van ons land, is ook een van de hoofdrolspelers geweest bij de totstandkoming van de staatkundige onafhankelijkheid. Als waardige zoon van de Republiek Suriname, maar ook strijder voor het achterland en met name Marowijne, is zijn naam op zondag 17 oktober 2021 vereeuwigd in de grensstad Albina. Op deze dag zou hij z’n 100ste geboorte dag herdenken.

Vicepresident Ronnie Brunswijk, die ook een kind is van het district, heeft benadrukt dat hij heel wat lessen heeft gehad van Da Djende. Da staat voor leermeester oftewel goeroe in het Aucaans en djende betekent mooi. “Olton van Genderen heeft zich onbaatzuchtig ingezet voor de ontwikkeling van het district Marowijne. Hij had een bijzondere plek in de harten van de marrons. Van Moengo tot Diitabiki, hij was overal geliefd”, memoreert de vicepresident hem. De politicus geeft verder aan dat Van Genderen ook tijdens de Binnenlandse Oorlog door ging met sociaal en liefdadigheidswerk in het district Marowijne. Vicepresident Brunswijk heeft beloofd dat hij de idealen van Van Genderen zal voortzetten.

Staatsadviseur en voorzitter van de Nationale Partij Suriname, Gregory Rusland, heeft aangeven dat Van Genderen een grote leider is geweest in de historie van de NPS, maar vooral van Suriname. “Hij is een bruggenbouwer geweest en kon mensen bij elkaar brengen. Olton was bijzonder populair bij de toenmalige voorzitter Johan Adolf Pengel van de NPS”, aldus de staatsadviseur. Van Genderen was in de periode 1967-1969 parlementsvoorzitter en tussen 1969 en 1973 fractieleider van de NPS. Na de dood van Johan Adolf Pengel in januari 1970, kreeg de groene partij een duaal leiderschap met Henck Arron als voorzitter van het hoofdbestuur en Van Genderen als voorzitter van de partijraad. In 1973 werd hij minister van Districtsbestuur en Decentralisatie en in 1977 minister van Binnenlandse Zaken en Districtsbestuur. In de periode 1973-1980 was Van Genderen behalve minister ook vicepremier.