Ergotherapeut Pieter van Foreest organiseert rolstoelen voor Nickerie

5 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

In Nederland worden veel hulpverleners regelmatig onderzocht. De keuringsnormen in Nederland zijn vrij hoog, waardoor veel van deze artikelen niet door de keuring komen. Denk aan rolstoelen, wandelstokken, krukken en rollators… etc. Veel van deze objecten zijn in principe nog bruikbaar in landen als Suriname.

Lisette, een enthousiaste expat uit Nederland, heeft deze mogelijkheden gezien en schenkt nu voor de derde keer de rolstoel, wandelstok en rollator aan Suriname. Lisette, die anoniem wenst te blijven, werkt als ergotherapeut in de Pieter van Foreest zorginstelling in Nederland. Deze biedt huisvesting, zorg, behandeling en sociale ondersteuning en is gespecialiseerd in verpleeghuiszorg, zorg en behandeling, in-home, revalidatie, screening en zorg palliatieve eekhoorn.

Afgewezen orders bij Pieter van Foreest trokken meteen zijn aandacht. Ze dacht meteen aan haar vakantie (2019) in Suriname in de wijk Nickerie. Ook tijdens haar vakantie blijft ze door haar “zorgzame bril” kijken. Tijdens haar vakantie sprak ze met veel medische professionals, waaronder chirurg Chander Mahabier.

Chander Mahabier, die tweewekelijks werkt in het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie, kent de behoeften van de samenleving en adviseert degenen die willen doneren graag. Ook worden er donaties gedaan aan het MMC en het hulpverdeelpunt in Nickerie. Deze donaties worden gecoördineerd door Mahabier en Aslam Karimoedien en zorgen ervoor dat de middelen oordeelkundig worden gebruikt.

Pieter van Foreest, locatie De Bieslandhof is blij dat ze elkaar op deze manier kunnen steunen in de samenleving. En materialen die voor ons niet meer bruikbaar zijn, zijn van ongekende waarde in Suriname. Nickerie is enorm geholpen met deze donatie en wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan deze donaties. Speciale dank aan Lisette. Lisette doet momenteel haar derde donatie.