Financiële uitkering mensen met een beperking aan verhoging toe

25 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De financiële uitkering van SRD 1750,- voor mensen met een beperking, is nog lang niet voldoende om in hun behoeften te voorzien. In de maand maart 2022 is het bedrag verhoogd van SRD 750,- naar SRD 1750,-. Volgens de voorzitter van de Stichting Wan Okasi, Aniel Koendjbiharie, is de doelgroep weer aan een verhoging toe. Op dinsdag 8 augustus 2017 heeft Koendjbiharie een conceptwet, die de sociale uitkering van deze doelgroep regelt, aangeboden aan de toenmalige voorzitter van De Nationale Assemblee (DNA). Bij het aantreden van het nieuw parlement in 2020, is de conceptwet onder de aandacht gebracht van de huidige voorzitter. Echter, er is volgens Koendjbiharie nog geen zicht op de behandeling van de wet.

Het conceptwetsproduct is gebaseerd op solidariteit waarbij alle werkenden bijdragen aan de premie, hoe gering dan ook, en de overheid vult aan. Niesha Jhakry, voorzitter van de vaste commissie Sociale Zaken en Volkshuisvesting in DNA, geeft aan dat de wet een goed raamwerk heeft, maar zaken moeten nader bekeken worden. Volgens Jhakry zal het parlement na het reces de sociale wetten bekijken.