First lady Ingrid Bouterse- Waldring introduceert SZF-datacardprinter in Apoera

27 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 maart 2019 – In het voornemen van de regering, om de toegang tot de zorg voor iedereen landelijk bereikbaar te maken, heeft de first lady Ingrid Bouterse-Waldring een digitale cardprinter geïntroduceerd in Apoera. Op dinsdag 26 maart 2019 is een datacardprinter ter plekke in gebruik genomen, waarmee de mogelijkheid is gecreëerd om per direct basiszorgkaarten te vervaardigen voor de lokale bevolking.
De waarnemend directeur van het Lachmipersad Mungra Medisch Centrum (MMC), Bisnoepersad Dalloesingh, zegt dat met de ingebruikname van deze printer de lokale bevolking geholpen is. “Dit is een bijzondere mijlpaal voor de bevolking van Apoera. Maak gebruik van de mogelijkheden die aan u worden geboden.” Dalloesingh bedankte verder de Stichting Staatsziekenfonds Suriname (SZF). “De zorg hier wordt steeds beter. “Het is een bijzondere dag, want iedereen is blij. Deze printer zal voor heel wat verlichting zorgen voor wat betreft de toegang tot gezondheidszorg.

SZF-directeur Rick Kromodihardjo zegt: “drie-en-een-half jaar terug hebben wij het besluit genomen om Apoera via Nickerie te dienen en dat is aardig gelukt. Deze regering, met name de president, wil dat iedereen van goede gezondheidszorg wordt voorzien. De opdracht komt van hem, om de mensen overal in Suriname te voorzien van goede en toegankelijke gezondheidszorg. Ik ben blij dat we vandaag deze handeling kunnen plegen en dat we kunnen samenwerken met MMC. Weest u zuinig op deze kaart. Zonder deze kaart kan je geen gebruik maken van de diensten van onder andere: de specialist en het ziekenhuis. Alle diensten die de SZF biedt zijn per 26 maart ter plaatse te verkrijgen.

Ook minister Antoine Elias van Volksgezondheid sprak de aanwezigen toe. “Elk mens heeft recht op gezondheid waar ook ter wereld en deze regering heeft dit goed ter harte genomen en zorgt ervoor dat ze dat ook doen bij iedereen.” Hij drukte de mensen op het hart om de kaart niet te laten vervallen om daarna te klagen dat je toch moet betalen. “Dus let u erop. De regering heeft ervoor gezorgd dat u dit heeft maar komt u uw verplichtingen ook na. De eerste ter plaatse geprinte kaart werd overhandigd door de first lady aan Geniva Jubitana, één van de bewoners van het gebied.

-NII-