Fols uit bezorgdheid bij start nieuw schooljaar: leerkrachten gedeprimeerd

3 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Verhoogde energietarieven, de neerwaartse koopkracht, de onbetaalbare en steeds wisselende prijzen van goederen, diensten en tarieven en een op hol geslagen wisselkoers, zullen maken dat leerkrachten en al het overige hulppersoneel in de school, in een gedeprimeerde stemming en misschien ergens toch met een sprankje hoop, het schooljaar vandaag zullen aanvangen.

«Ondanks de gedeprimeerde stemming en met al hun ten dienste staande middelen, rekenen we er wel op dat de leerkrachten, de leerlingen vandaag opvangen, van harte welkom heten en ze ook een riem onder het hart steken», aldus de Federatie van Leerkrachten in Suriname aan het begin van het nieuw schooljaar.

Energietarieven en wisselkoers medeveroorzaker druk op samenleving
Verschillende vakorganisaties en andere maatschappelijke groepen hebben in een bespreking op dinsdag 12 juli 2022 tussen enerzijds de regering voorgezeten door de president van de Republiek SurinameChandrikapersad Santokhi en anderzijds Ravaksur, duidelijk gewezen op de consequenties van een eventuele aanpassing van de energietarieven. Met verwijzing naar het Suriname IMF Country Report No.

« The government also intends to reform the administration of the electricity sector and fully equip the Suriname Energy Authority to serve as an independent and transparent regulatory agency that implements quarterly tariff adjustments aligned with the evolution of energy generation costs .» . In een schrijven van 12 september 2022 heeft de Vakcentrale C-47 de president van de Republiek Suriname op de hierboven genoemde issues gewezen en de consequenties daarvan voor het hele Surinaamse volk.

Ook deze onderwijsorganisatie ondersteunt het aanhouden of terugdraaien van de energietarieven en vervolgens de eerder gemaakte afspraak over een kostenefficiënter energietarief, na te komen. Wij vragen ons af als de regering van de Republiek Suriname wel beseft hoe de sociaal maatschappelijke omstandigheden van het grootste deel van de Surinaamse samenleving is verslechterd.