Gebaren taal cursus voor ambtenaren Ministerie Sociale Zaken en  Volkshuisvesting

28 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 maart 2022- Op vrijdag 25 maart jl heeft het ministerie van Sociale Zaken en certificaten uitgereikt aan ambtenaren, die hebben deelgenomen aan de cursus Gebarentaal. De twaalf ambtenaren kregen hun certificaat overhandigd door minister Uraiqit Ramsaran van SoZaVo. Deze cursus heeft als doel de communicatie en dienstverlening naar doven en slechthorende te verbeteren. De SoZaVo bewindsman heeft een beroep gedaan op de overige ministeries om dit voorbeeld op te volgen, zodat de dienstverlening vanuit de centrale overheid naar deze doelgroep verder wordt verbeterd. De doven of slechthorenden, moeten volgens de SoZaVo bewindsman, altijd met een tevreden gevoel het ministerie verlaten.
“U bent het gezicht van het ministerie, laten wij al onze cliënten op een menswaardige manier behandelen en laten wij ze een service geven met een glimlach” aldus minister Ramsaran naar de ambtenaren toe. Felicia Berggraaf – Redjosetiko, onder directeur Kategoriaal Maatschappelijk Werk van SoZaVo, heeft ook geparticipeerd aan deze cursus en vindt het belangrijk dat ook andere medewerkers de gebarentaal machtig zijn. Trainer Rosita Etnel-Sewcharan was onder de indruk van de ambtenaren die middels een opgevoerd toneelstuk konden aantonen dat ze de basis van de gebarentaal onder de knie hebben.