Geen registratie meer voor Covidsteun

30 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 30 maart 2022– De registratie voor de Covid steun is stop gezet. De nieuwe registratie begon in 2021. Volgens minister Rishma Kuldipsingh, van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken, is de covid periode veranderd. Er zal geen Covidsteun meer gegeven worden aan personen die werkloos zijn geraakt door de Covid-19 pandemie. De Covidsteun bedroeg SRD 1500.

Volgens de bewindsvrouw zijn er duidelijk afspraken gemaakt met de minister van Financiën en Planning over het uitbetalen van deze steun. Zij gaf ook aan haar collega van Financiën en Planning een reminder te zullen geven om deze tegemoetkoming uit te betalen.
De reden van de stopzetting is dat de meeste sectoren al zijn opengesteld.